KARL HAMSTEDT

Karl Hamstedt är advokat på Advokatfirman Werner och kom till oss efter att ha tjänstgjort som notarie och  beredningsjurist vid Blekinge tingsrätt. Studierna bedrevs på Juristprogrammet vid Umeå Universitet där Karl Hamstedt utexaminerades 2012.