ANNA SVENSSON

Anna Svensson arbetar som sekreterare. Utöver sedvanliga sekreteraruppgifter utför Anna utredningsarbeten i konkurser, vid till exempel bouppteckningar.