LARS WERNER

Advokat Lars Werner tog sin Jur. kand. examen 1970 vid Lunds Universitet och blev 1975 ledamot av Sveriges Advokatsamfund.
Lars startade Advokatfirman Werner 1977. 
 
1988-1994 var Lars Werner styrelseledamot i södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund och 1994-2000 ledamot i styrelsen för Sveriges advokatsamfund. Sedan 1999 är Lars Werner Estlands honorärkonsul.
 
Lars intresseinriktningar är affärsjuridik, obeståndsrätt och bolagsrätt.